بهارافشان(BAHAR afshan)

محیط کشت خون مایع حاوی SPS نوزادان

محیط کشت خون مایع حاوی SPS نوزادان

15,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ آماده  مصرف رتیکولوسیت  بهار افشان

رنگ آماده مصرف رتیکولوسیت بهار افشان

160,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کلرور کلسیم بهارافشان کلسیم کلرید

کلرور کلسیم بهارافشان کلسیم کلرید

49,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت G6PD کمی بهارافشان

کیت G6PD کمی بهارافشان

350,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

خون گوسفندی بهارافشان

خون گوسفندی بهارافشان

65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

آلبومین 22% گاوی ALBUMIN بهارافشان

آلبومین 22% گاوی ALBUMIN بهارافشان

120,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

آنتی هیومن سرم بهارافشان

آنتی هیومن سرم بهارافشان

95,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

آنتی سرم E.coli بهارافشان

آنتی سرم E.coli بهارافشان

840,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محلول لوگل بهارافشان

محلول لوگل بهارافشان

160,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بوریک اسید 1kg بهارافشان

بوریک اسید 1kg بهارافشان

280,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

آنتی سرم شیگلا بهارافشان

آنتی سرم شیگلا بهارافشان

840,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش بهارافشان

پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش بهارافشان

160,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

استاندارد 0.5 مک فارلند بهارافشان

استاندارد 0.5 مک فارلند بهارافشان

160,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

معرف ارلیخ بهارافشان

معرف ارلیخ بهارافشان

160,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

معرف MR - VP بهارافشان

معرف MR - VP بهارافشان

220,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

معرف کواکس بهارافشان (اندول)

معرف کواکس بهارافشان (اندول)

160,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

رنگ EA50 بهارافشان

رنگ EA50 بهارافشان

92,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770