ایده آل(IDEAL)

ایده آل T.UP -Uptake 192 T

ایده آل T.UP -Uptake 192 T

قیمت : 398,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سدیم ایده آل Sodium

سدیم ایده آل Sodium

قیمت : 199,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

اسپکلوم Small ایده آل

اسپکلوم Small ایده آل

قیمت : 2,450 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

اسپکلوم Large ایده آل

اسپکلوم Large ایده آل

قیمت : 2,450 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل Super Ferritin

ایده آل Super Ferritin

قیمت : 310,500 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل B-HCG (rapid) 192T

ایده آل B-HCG (rapid) 192T

قیمت : 357,300 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل آلفافتوپروتئین AFP

ایده آل آلفافتوپروتئین AFP

قیمت : 290,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل TSH 192 T

کیت های ایده آل TSH 192 T

قیمت : 398,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل PSA

کیت های ایده آل PSA

قیمت : 310,500 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل LH

کیت های ایده آل LH

قیمت : 205,600 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل T3 192 T

کیت های ایده آل T3 192 T

قیمت : 398,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پتاسیم ایده آل IDEAL

پتاسیم ایده آل IDEAL

قیمت : 199,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل کورتیزول IDEAL

ایده آل کورتیزول IDEAL

قیمت : 393,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل پروژسترون Progesterone

ایده آل پروژسترون Progesterone

قیمت : 393,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل T3 96 T

کیت های ایده آل T3 96 T

قیمت : 219,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل Anti-H.pylori-IgG

کیت های ایده آل Anti-H.pylori-IgG

قیمت : 319,100 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل کیت های 192 T

ایده آل کیت های 192 T

قیمت : 398,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل B-HCG   M192 T

کیت های ایده آل B-HCG M192 T

قیمت : 388,100 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل FSH

کیت های ایده آل FSH

قیمت : 205,600 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های  ایده آل T4 96 T

کیت های ایده آل T4 96 T

قیمت : 219,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770