پادتن دانش

CH50 diametra دیامترا CH-50

CH50 diametra دیامترا CH-50

375,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

آنتی تیروئید پروکسیداز(آنتی تی پی او ) دیامترا

آنتی تیروئید پروکسیداز(آنتی تی پی او ) دیامترا

396,000 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت کالپروتکتین 1 تست مدفوعی بیومریکا

کیت کالپروتکتین 1 تست مدفوعی بیومریکا

18,000 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کاست کالپروتکتین 1 تست جنریک اسیز

کاست کالپروتکتین 1 تست جنریک اسیز

41,000 - 500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت کال پروتکتین 15 تست بیومریکا

کیت کال پروتکتین 15 تست بیومریکا

270,000 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت کلسی تونین بیومریکا

کیت کلسی تونین بیومریکا

988,000 - 4,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کالپروتکتین کست جنریک اسیز Generic Assays

کالپروتکتین کست جنریک اسیز Generic Assays

411,000 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بورلیا بورگدورفری آی جی جی/آی جی ام  نوواتک

بورلیا بورگدورفری آی جی جی/آی جی ام نوواتک

1,000 - 500,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

تست شاگاس( تریپانوزومیازیس )آی جی جی نوواتک

تست شاگاس( تریپانوزومیازیس )آی جی جی نوواتک

624,000 - 2,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بورلیا بورگدورفری آی جی جی نوواتک

بورلیا بورگدورفری آی جی جی نوواتک

1,000 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

هپاتیت اتوایمیون24تست جنریک اسیز

هپاتیت اتوایمیون24تست جنریک اسیز

1,000 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

تست ویتامین ب 12 فعال اکسیز شیلد

تست ویتامین ب 12 فعال اکسیز شیلد

1,243,000 - 3,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بروسلا آی جی ام ویرسل

بروسلا آی جی ام ویرسل

388,500 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت بروسلا آی جی ام نوواتک

کیت بروسلا آی جی ام نوواتک

383,000 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بروسلا آی جی جی ویرسل

بروسلا آی جی جی ویرسل

388,500 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

بروسلا آی جی جی  نوواتک

بروسلا آی جی جی نوواتک

383,000 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770