دارواش(DARVASH)

پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش 1ml دارواش

پلاسمای لیوفیلیزه خرگوش 1ml دارواش

قیمت : 16,156 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

خون گوسفندی دارواش

خون گوسفندی دارواش

قیمت : 37,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش S.PNEUMONIAE ATCC:6305 استروپتوکوک دارواش

سوش S.PNEUMONIAE ATCC:6305 استروپتوکوک دارواش

قیمت : 60,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش S.AUREUS ATCC:25923 استاف اورئوس دارواش

سوش S.AUREUS ATCC:25923 استاف اورئوس دارواش

قیمت : 30,030 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش Proteus mirabilis ATCC :25933 دارواش

سوش Proteus mirabilis ATCC :25933 دارواش

قیمت : 30,030 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش P.AERUGINOSA ATCC:27853 سودموناس دارواش

سوش P.AERUGINOSA ATCC:27853 سودموناس دارواش

قیمت : 30,030 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش ATCC:12022 شیگلا دارواش

سوش ATCC:12022 شیگلا دارواش

قیمت : 30,030 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش ATCC:19615 استروپتوکوک پتوژن A دارواش

سوش ATCC:19615 استروپتوکوک پتوژن A دارواش

قیمت : 27,300 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش E.coli ATCC:25922 دارواش

سوش E.coli ATCC:25922 دارواش

قیمت : 30,030 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش EN.FAECALIS ATCC:29212 انتروکوک فسالیس دارواش

سوش EN.FAECALIS ATCC:29212 انتروکوک فسالیس دارواش

قیمت : 30,030 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش Klebsiella Pneumoniae ATCC:13883 دارواش

سوش Klebsiella Pneumoniae ATCC:13883 دارواش

قیمت : 30,030 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

سوش انتروکوک گلاسه دارواش

سوش انتروکوک گلاسه دارواش

قیمت : 27,300 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت BHI براث با گلیسرول دارواش

محیط کشت BHI براث با گلیسرول دارواش

قیمت : 8,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت BHI براث دارواش

محیط کشت BHI براث دارواش

قیمت : 2,376 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت DNAse سه خانه دارواش

محیط کشت DNAse سه خانه دارواش

قیمت : 3,597 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت DNAse شش سانت دارواش

محیط کشت DNAse شش سانت دارواش

قیمت : 3,366 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت DNAse هشت سانت دارواش

محیط کشت DNAse هشت سانت دارواش

قیمت : 3,366 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت EMB تک خانه  8 سانت دارواش

محیط کشت EMB تک خانه 8 سانت دارواش

قیمت : 2,937 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت BHI آگار دارواش

محیط کشت BHI آگار دارواش

قیمت : 3,084 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محیط کشت 3 قسمتی مانیتول / بلاد / DNAse دارواش

محیط کشت 3 قسمتی مانیتول / بلاد / DNAse دارواش

قیمت : 4,075 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770