مونوبایند(MONOBIND)

مونوبایند الایزا 192 T

مونوبایند الایزا 192 T

قیمت : 505,700 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا  96 T

مونوبایند الایزا 96 T

قیمت : 0 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا Ferritin 96 T

مونوبایند الایزا Ferritin 96 T

قیمت : 385,900 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا Ferritin 192 T

مونوبایند الایزا Ferritin 192 T

قیمت : 660,400 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا 96 T

مونوبایند الایزا 96 T

قیمت : 251,700 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا 96 T

مونوبایند الایزا 96 T

قیمت : 259,300 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا B HCG R 96 T

مونوبایند الایزا B HCG R 96 T

قیمت : 227,650 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند M الایزا B HCG 192 T

مونوبایند M الایزا B HCG 192 T

قیمت : 464,500 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا Anti-H.pylori-IgM 96 T

مونوبایند الایزا Anti-H.pylori-IgM 96 T

قیمت : 436,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا Anti-H.pylori-IgG 96 T

مونوبایند الایزا Anti-H.pylori-IgG 96 T

قیمت : 431,200 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا Anti-H.pylori-IgA 96 T

مونوبایند الایزا Anti-H.pylori-IgA 96 T

قیمت : 436,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا 192 T

مونوبایند الایزا 192 T

قیمت : 505,700 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا 192 T

مونوبایند الایزا 192 T

قیمت : 515,500 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا FT4 Free T4 96 T

مونوبایند الایزا FT4 Free T4 96 T

قیمت : 298,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایز ا- Uptake 192 T T.UP

مونوبایند الایز ا- Uptake 192 T T.UP

قیمت : 505,700 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا تروپونین Troponin I

مونوبایند الایزا تروپونین Troponin I

قیمت : 755,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا CEA 96 T

مونوبایند الایزا CEA 96 T

قیمت : 435,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا CA 125

مونوبایند الایزا CA 125

قیمت : 498,690 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند الایزا Anti TPO 96 T

مونوبایند الایزا Anti TPO 96 T

قیمت : 576,200 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

مونوبایند کمی B HCG 192 T

مونوبایند کمی B HCG 192 T

قیمت : 273,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770