ایده آل

کیت های ایده آل B-HCG  M96 T

کیت های ایده آل B-HCG M96 T

203,700 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل LH

کیت های ایده آل LH

205,600 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل FSH

کیت های ایده آل FSH

205,600 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل FT4 Free T4

کیت های ایده آل FT4 Free T4

279,700 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های  ایده آل Ferritin

کیت های ایده آل Ferritin

310,500 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل Anti-H.pylori-IgM

کیت های ایده آل Anti-H.pylori-IgM

43,600 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آلFree T3 FT3

کیت های ایده آلFree T3 FT3

279,700 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل B-HCG (rapid) 96 T

کیت های ایده آل B-HCG (rapid) 96 T

192,300 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

T3  96 T ایده آل

T3 96 T ایده آل

219,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل دهیدرو DHEA-S

ایده آل دهیدرو DHEA-S

393,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل کورتیزول IDEAL

ایده آل کورتیزول IDEAL

393,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل B-HCG   M192 T

کیت های ایده آل B-HCG M192 T

388,100 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا H.Pylori IgA 96 T

پادتن علم الایزا H.Pylori IgA 96 T

364,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل پرولاکتین Prolactin PRL 96 T

ایده آل پرولاکتین Prolactin PRL 96 T

205,600 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل T.UP T3-Uptake 96 T

ایده آل T.UP T3-Uptake 96 T

219,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل CEA

کیت های ایده آل CEA

290,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل 17OH Progesterone

کیت های ایده آل 17OH Progesterone

393,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل آلفافتوپروتئین AFP

ایده آل آلفافتوپروتئین AFP

290,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل AFP + CEA آلفافتوپروتئین COMBI Cancer Test

ایده آل AFP + CEA آلفافتوپروتئین COMBI Cancer Test

310,500 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770