ایده آل

تی 3 آپ تیک 192 تست  ایده آل T.UP

تی 3 آپ تیک 192 تست ایده آل T.UP

قیمت : 398,000 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

T3  96 T ایده آل

T3 96 T ایده آل

قیمت : 219,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل T.UP T3-Uptake 96 T

ایده آل T.UP T3-Uptake 96 T

قیمت : 219,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل پرولاکتین Prolactin PRL 96 T

ایده آل پرولاکتین Prolactin PRL 96 T

قیمت : 205,600 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل LH

کیت های ایده آل LH

قیمت : 205,600 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل FSH

کیت های ایده آل FSH

قیمت : 205,600 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل FT4 Free T4

کیت های ایده آل FT4 Free T4

قیمت : 279,700 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آلFree T3 FT3

کیت های ایده آلFree T3 FT3

قیمت : 279,700 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های  ایده آل Ferritin

کیت های ایده آل Ferritin

قیمت : 310,500 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل دهیدرو DHEA-S

ایده آل دهیدرو DHEA-S

قیمت : 393,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل کورتیزول IDEAL

ایده آل کورتیزول IDEAL

قیمت : 393,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل AFP + CEA آلفافتوپروتئین COMBI Cancer Test

ایده آل AFP + CEA آلفافتوپروتئین COMBI Cancer Test

قیمت : 310,500 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل CEA

کیت های ایده آل CEA

قیمت : 290,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل B-HCG  M96 T

کیت های ایده آل B-HCG M96 T

قیمت : 203,700 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل B-HCG   M192 T

کیت های ایده آل B-HCG M192 T

قیمت : 388,100 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل B-HCG (rapid) 96 T

کیت های ایده آل B-HCG (rapid) 96 T

قیمت : 192,300 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل Anti-H.pylori-IgM

کیت های ایده آل Anti-H.pylori-IgM

قیمت : 43,600 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پادتن علم الایزا H.Pylori IgA 96 T

پادتن علم الایزا H.Pylori IgA 96 T

قیمت : 364,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

ایده آل آلفافتوپروتئین AFP

ایده آل آلفافتوپروتئین AFP

قیمت : 290,800 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

کیت های ایده آل 17OH Progesterone

کیت های ایده آل 17OH Progesterone

قیمت : 393,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770