پادتن طب

دیسک اریترومایسین E پادتن طب

دیسک اریترومایسین E پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک نالیدیکسیک اسید NA پادتن طب

دیسک نالیدیکسیک اسید NA پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفکسیم CFM پادتن طب

دیسک سفکسیم CFM پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک آزیترومایسین AZM پادتن طب

دیسک آزیترومایسین AZM پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفوتاکسیم CTX پادتن طب

دیسک سفوتاکسیم CTX پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفتریاکسون CRO پادتن طب

دیسک سفتریاکسون CRO پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفالکسین CN پادتن طب

دیسک سفالکسین CN پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک پنی سیلین P پادتن طب

دیسک پنی سیلین P پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک داکسی سایکلین D پادتن طب

دیسک داکسی سایکلین D پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک نیترو فورانتوئین FM پادتن طب

دیسک نیترو فورانتوئین FM پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک آمیکاسین  AN پادتن طب

دیسک آمیکاسین AN پادتن طب

12,480 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک  باسیتراسین B پادتن طب

دیسک باسیتراسین B پادتن طب

23,400 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفپیم  FEP پادتن طب

دیسک سفپیم FEP پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک  مروپنم MEN پادتن طب

دیسک مروپنم MEN پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک ونکومایسین  V پادتن طب

دیسک ونکومایسین V پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محلول رنگامیزی  پاپانیکلائو EA 50  پادتن طب 500ml

محلول رنگامیزی پاپانیکلائو EA 50 پادتن طب 500ml

119,600 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محلول رنگامیزی پاپانیکلائو OG6 پادتن طب 500ml

محلول رنگامیزی پاپانیکلائو OG6 پادتن طب 500ml

119,600 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک کلیندامایسین  CC پادتن طب

دیسک کلیندامایسین CC پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770