پادتن طب

دیسک داکسی سایکلین D

دیسک داکسی سایکلین D

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک پنی سیلین

دیسک پنی سیلین

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو EA 50   500ml

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو EA 50 500ml

119,600 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک نالیدیکسیک اسید NA

دیسک نالیدیکسیک اسید NA

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفکسیم CFM

دیسک سفکسیم CFM

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک اریترومایسین E

دیسک اریترومایسین E

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک آمیکاسین AN

دیسک آمیکاسین AN

12,480 - 10,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفالکسین CN

دیسک سفالکسین CN

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک آزیترومایسین

دیسک آزیترومایسین

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو OG6 500ml

محلول رنگ آمیزی پاپانیکلائو OG6 500ml

119,600 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک مروپنم

دیسک مروپنم

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک باسیتراسین B

دیسک باسیتراسین B

23,400 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک کلیندامایسین CC

دیسک کلیندامایسین CC

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفپیم  FEP پادتن طب

دیسک سفپیم FEP پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک ونکومایسین V

دیسک ونکومایسین V

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک نیترو فورانتوئین FM پادتن طب

دیسک نیترو فورانتوئین FM پادتن طب

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفوتاکسیم

دیسک سفوتاکسیم

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

دیسک سفتریاکسون CRO

دیسک سفتریاکسون CRO

12,480 - 1,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس یاسین طب تجهیز ایرانیان

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-البرز-البرز-حصارک بالا - بلوار آقارضایی - خیابان شهید خوش بویی - پلاک 8 - طبقه همکف

موبایل : 09053705631, 09053705626, 09053705629, 09053705630, 09053705628, 09053705627, 09053705632

تلفن : 026-34551429, 026-34507068, 026-34534770